Έμπνευση για την υπομονή από τον Αυγουστίνο του Ιππό.