προσφορά ζωής για την ελευθερία στην εικόνα του χειμερινού τοπίου του mountan