Ο πλοίαρχος απέτυχε περισσότερες φορές από ό, τι ο αρχάριος έχει δοκιμάσει ακόμη. Έμπνευση στην εικόνα ενός δάσους.